Nye regler om begrænsning af underskudsfremførsel i interessentskaber m. v. ©

Folketinget vedtog i juni 2017 nye regler for underskudsbegrænsning ved investeringer i visse anpartsprojekter gennem partnerselskaber m.v. Den vedtagne lov endte ud med også at omfatte visse interessentskaber.

Sidstnævnte forhold har ikke fået den fortjente opmærksomhed, da loven må antages at få betydning for mange skatteydere, herunder f.eks. familielandbrug, hvor der er svingende indtægter, og gårdens drift i dårlige perioder finansieres af ejerens lønindtægter m.v.

Se udvidet artikel fra 31. januar 2018: “Nye regler om begrænsning af underskudsfremførsel i interessentskaber, partnerselskaber, kommanditselskaber mv.© “

Vis hele artiklen