Generationsskifte – landbrugsejendom – skattemæssig succession – kildeskattelovens § 33 C – SKM2012.148.SR ©

Skatterådet har valgt at offentliggøre et bindende svar af 21/2 2012, jf. SKM2012.148.SR, om overdragelse af en landbrugsejendom med skattemæssig succession, der formentlig vil interessere en del landmænd. Med afgørelsen fastslås, at der ikke er noget til hinder for en isoleret overdragelse af jordtilliggender til en landbrugsejendom med skattemæssig succession.

Vis hele artiklen