Forsikringsudbetalinger til ”nærmeste pårørende”©

I forsikringsaftaler med udbetaling ved dødsfald anvendes ofte en klausul om, at forsikringssummen skal tilfalde ”nærmeste pårørende”.

Som forsikringstager bør man sikre sig, at klausulen ”nærmeste pårørende” rent faktisk udpeger den person, som man ønsker skal modtage forsikringssummen.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler