Spørgsmål om arvefordelingen mellem børnene, herunder størrelsen af tvangsarv ©

Der er noget, jeg ikke kan få til at passe:

De skriver i en artikel fra 15. maj 2010; “Yngste datter skal have sommerhuset” – at arven skal være så stor, at der kan være en ottendedel til den ældste datter.

I arveloven står der:
§ 1. En arveladers nærmeste slægtsarvinger er dennes børn. Børnene arver lige.

Længere nede står:
§ 5. En fjerdedel af en livsarvings arvelod er tvangsarv.
Stk. 2. Arveladeren kan ved testamente begrænse arvelodden til hvert af sine børn til en værdi af 1.000.000 kr.

Jeg kan ikke i loven finde et sted, der står, at man kan fordele arven ulige mellem søskende, hvis ikke der kan blive mindst 1.000.000 kr. til hver.

Vis hele artiklen