Arv og skifte efter barnløse ©

Nogle enkle regler i arve- og skifteloven skal sikre, at barnløse ægtefæller ikke mærker nogen stor økonomisk forandring, når den første ægtefælle falder bort.

Der er endvidere fastsat regler om arvedelingen, når den længstlevende falder væk.

Ønsker man en anden fordeling, er testamente nødvendigt.

Vis hele artiklen