Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyvirksomhed – vinproduktion – Skatteankenævn Midtøstjyllands afgørelse af 29/8 2016, jr. nr. 13-0226332.©

Et Skatteankenævn fandt ved en afgørelse af 29/8 2016, at vurderingen af, hvorvidt en virksomhed med produktion af vin skulle anses som erhvervsmæssig virksomhed, skulle foretages på grundlag af samme kriterier som for deltidslandbrug. De konkrete aktiviteter måtte anses som erhvervsmæssig virksomhed, uanset at virksomheden gennem en årrække havde været underskudsgivende og som følge af ejerens sygdom og senere dødsfald blev afviklet uden på noget tidspunkt at have fremvist et overskud.

Sagen blev ført af Leo Jantzen

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler