Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter – IT-virksomhed – SKM2012.51.BR ©

Mens afgrænsningen af erhvervsvirksomhed tidligere primært knyttede sig til spørgsmålet om, hvorvidt en given aktivitet kunne anses som udslag af privat interesse eller havde til formål at skabe en indkomst, synes nyere domspraksis at føje en dimension til denne afgrænsning, forstået således, at selv om aktiviteten ikke har præg af udøvelse af private interesse, nægtes fradrag for underskud ud fra et mere bredt rentabilitets- og intensivitetssynspunkt, hvor det ikke er tilstrækkeligt, at der er udsigt til overskud, men hvor der skal være plads til en rimelig aflønning af ejeren. En retstilstand, der nok er egnet til at ramme mange iværksættere, der overvejer at etablere en virksomhed ved sid

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler