Driftsomkostninger – igangværende virksomhed – Driftsomkostningsbegrebet – Landsskatterettens jr. nr. 11-0299904 ©

Sagen drejede sig om, hvorvidt den omstændighed, at et selskabs omsætning i 2 år udgjorde 0 kr. efter en række overskudsgivende år indebar, at der ikke længere var tale om en igangværende virksomhed, således at selskabets udgifter i denne periode ikke var fradragsberettigede som driftsomkostninger. De omtvistede udgifter knyttede sig til indtægter, der først kunne konstateres i senere indkomstår, hvorfor sagen tillige drejede sig om, hvorvidt der var tale om driftsomkostninger eller formueudgifter som følge af den manglende snævre tidsmæssige sammenhæng mellem udgifterne og de deraf flydende indtægter. Landsskatteretten nåede frem til at udgifterne var fradragsberettigede.

Vis hele artiklen