Er en samlever nærmeste pårørende?©

Højesteret tog ved en dom af 2. februar 2024 stilling til, om en hidtidig samlever kunne anses som afdødes ”nærmeste pårørende” og dermed berettiget til to forsikringssummer, som kom til udbetaling ved dødsfald.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler