Overførsler mellem ikke-samlevende kærestepar – sagsomkostninger – officialmaksimen – Retsforlig i B-286-09, jf. tidligere TfS 2009, 421 BR ©

Under behandlingen af sagen ref. i TfS 2009, 421BR om beskatning af pengeoverførsler mellem et ikke-samboende kærestepar ved Østre Landsret har Skatteministeriet taget bekræftende til genmæle overfor skatteyderens påstand om skattefrihed af pengeoverførslerne.

Vis hele artiklen