Formueoverførsler mellem ugifte samlevende – gavebeskatning – SKM2009.123BR ©

Københavns Byret har i en dom af 16/1 2009 tiltrådt beskatning af pengeoverførsler mellem et ikke-samboende par, da modtageren ikke havde løftet bevisbyrden for, at overførslerne var begrundet i andre forhold end en gave.

Dommen kan få vidtrækkende konsekvenser for ugifte samlevendes for-mueforhold, herunder aftaler om, hvordan parterne indretter sig.

Dommen er indbragt for Østre Landsret.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler