”Bodeling” mellem ugifte samlevende ©

En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på ”bodelinger” mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet. Der er – fortsat – snævre grænser for, hvornår en ugift samlevende har krav på godtgørelse fra den anden part ved samlivsophør. Aftaler parterne et større beløb, skal der svares skatter eller afgifter af beløbet.

Vis hele artiklen