Beskatning ved akkord©

En akkord vil i mange tilfælde være et fordelagtigt alternativ i forhold til en konkurs både for skyldneren og for hans kreditorer. Skyldneren overlever økonomisk og vil ofte fortsat være en god kunde hos kreditorerne. I praksis er kreditorerne ofte indstillet på en gældseftergivelse i form af en akkord i tilfælde, hvor en erhvervsdrivende uforskyldt er kommet i økonomisk uføre, f.eks. som følge af covid-19 krisen.

I næste uge vil blive omtalt et særligt – og vistnok i praksis meget ubemærket – problem, beskatning ved omlægning af lån, herunder eksempelvis ved rentenedsættelse m. v.. Der vil her kunne blive udløst betydelige skatter.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler