Beskatning af fordelen ved frigørelse for gæld©

Skattestyrelsen rejser jævnligt sager om beskatning af personer, hvis gæld nedskrives eller bortfalder.

Skattereglerne er i princippet enkle – men i det virkelige liv alligevel komplicerede, jf. artiklen ”Huller i den begrænsede hæftelse i kommanditselskaber og partnerselskaber” om afgørelser, der har medført ubehagelige skattemæssige overraskelser for kommanditister og partnere i partnerselskaber.

I denne artikel omtales de grundlæggende principper for beskatning af personer i tilfælde, hvor gælden nedskrives som følge af insolvens i tilfælde, hvor der er tale om en singulær ordning eller akkord, hvor gælden består i danske kroner eller i udenlandsk valuta.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler