Avance ved afståelse af kolonihavehus – SKM2011.750.LSR ©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 16/8 2011, at avance ved afståelse af et selvstændigt matrikuleret kolonihavehus var skattefrit efter sommerhusreglen, medens avance ved afståelse af et andelsbevis, der fandtes at give brugsret til en bestemt havelod, ansås for omfattet af aktieavancebeskatningsloven

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler