Arvingers fordeling af konkrete aktiver©

I arveloven er fastsat detaljerede regler om fordeling af arv efter en afdød person. Arvelovens regler kan fraviges i et testamente, således at arven for-deles på en anden måde, end hvad arveloven foreskriver. Men en sådan ændret fordeling kan kun foretages indenfor visse rammer.

I sidste uge blev omtalt reglerne om tvangsarv, der drejer sig om fordelingen af afdødes værdier. Nedenfor omtales reglerne om fordeling af afdødes enkeltaktiver, f.eks. bolig, bil, indbo mv.

Ud over nedennævnte “relaterede vidensartikler” findes der på nærværende hjemmeside en række yderligere artikler om arveret. Disse artikler kan findes ved søg “arveret”

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler