Arveafkald på falden arv med afgiftsmæssig virkning – SKM2009.175 ©

Højesteret har ved en dom af 27/1 2009 taget stilling til kravene til et arveafkald efter boafgiftslovens § 5, stk. 4 og fristerne for indgivelse af meddelelse herom, jf. dødsboskiftelovens § 32 og boafgiftslovens § 10.

Vis hele artiklen