Arv og gave fra udlandet – formue fra engelsk trust – SKM2010.459.ØLR©

Østre Landsret fastslog ved en dom af 11/6 2010, at en dansk skatteyders forskud på kapital i en engelsk trust afgiftsretligt måtte anses som afgiftspligtig gave fra hendes mor bosat i England, jf. boafgiftslovens § 25, 1. pkt., og ikke som et afgiftsfrit forskud på arv, jf. boafgiftslovens § 9.

Vis hele artiklen