2 nye domme fra Højesteret om beskatning ved salg af kryptovaluta©

Højesteret har den 30. marts 2023 truffet afgørelse i to sager om beskatning ved salg af afståelse af kryptovaluta, hvorefter praksis vedrørende spekulationsbeskatning henholdsvis beskatning af gevinster, erhvervet som led i en hobby beskattes ud fra princippet om vederlagsnæring.

Dommene er endnu ikke offentliggjort med et SKM-nummer

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler