Afgiftsret

Afgiftsret omfatter moms, told og afgifter.

I forbindelse med de senere års omlægninger af det danske beskatningssystem er der i langt højere grad end tidligere kommet fokus på afgifter. Det gælder både moms, told og afgifter, herunder punktafgifter. Denne udvikling har navnlig på afgiftsområdet tilføjet en ny dimension til den juridiske disciplin, der angår konstatering og beregning af sådanne afgifter. Foruden den traditionelle juridiske og beregningsmæssige kvalifikation af sådanne afgifter forudsætter afgiftsfastsættelsen i vidt omfang teknisk komplicerede vurderinger af produktionsapparat eller produktionsproces.