Moms – grænsehandelsarrangement – Højesterets dom af 21/6 2010, sag 319/2007 ©

Ved en Højesteretsdom af 21/6 2010 tilsidesatte Højesteret et grænsehandelsarrangement, hvorved danske varer blev solgt fra et udsalgssted i Danmark, men udleveret i Tyskland med tysk moms.

Vis hele artiklen