Grænsehandelstransaktioner – efterbetaling af moms – nettore-guleringssag – Landsskatterettens kendelse af 23/5 2014, jr. nr. 11-0298177. ©

I de senere år er der truffet en del afgørelser, hvorefter salg af bl.a. hårde hvidevarer, campingvogne, både m.v. er solgt efter det såkaldte grænsehandelskoncept. En del af disse sager er afsluttet med, at SKAT over for den danske sælger har rejst krav om efterbetaling af ganske betydelige momsbeløb. Spørgsmålet har herefter været, hvorledes disse efterbetalinger skal kvalificeres skatteretligt. Ved Landsskatterettens kendelse af 23/5 2014 blev efterbetalingen – efter indstilling fra kammeradvokaten – anset for en fradragsberettiget udgift efter statsskattelovens § 6 som et driftstab.

Vis hele artiklen