Skattepligt til Danmark – hvornår ophører skattepligt?©

Både ved fraflytning og ved tilflytning til Danmark kan opstå spørgsmål om skattepligt til Danmark, dvs. om en borger fortsat eller fremover skal beskattes i Danmark.

Samme problemstilling kan opstå for borgere, der ganske vist har en bopæl i udlandet, men færdes i Danmark.

I denne artikel omtales nogle hovedtræk af skattereglerne ved fraflytning.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler