Nu er skattefælden klappet for pensionister med sommerhus i Danmark. ©

skatteyder måtte anses for fuld skattepligtig efter kildeskattelovens § 7, jf. § 1, ved ophold i et sommerhus, som skatteyderen kunne anvendes som helårsbolig efter planlovens § 41.

Manglende indgivelse af selvangivelse fra skattepligtens indtræden kunne ikke tilregnes skatteyderen som et forsætligt eller groft uagtsomt forhold, og der forelå derfor ikke hjemmel til ekstraordinær genoptagelse af skatteyderens skatteansættelser for indkomstårene 2005 – 2008. SKAT´s ansættelser for disse indkomstår var derfor ugyldige.

Se efterfølgende artikel fra 28. februar 2017: Subjektiv skattepligt – udkast til styresignal om sommerhuse, som pensionister efter planloven kan anvende som bolig hele åre

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler