Subjektiv skattepligt – opgivelse af bopæl i Danmark – udlejning af hidtidig bolig – Københavns byrets dom af 9/1 2018, sag BS 39B-8173/2016.©

Københavns Byret tilkendegav ved en dom af 9/1 2018, at en skatteyder, der 20/9 2007 meldte flytning til Frankrig og da havde udbudt sin bolig til salg, måtte anses at have haft rådighed over boligen, uanset om boligen var udlejet, da skatteyderen ifølge leje-kontrakterne kunne opsige lejeaftalerne efter lejelovens § 83, stk. 1, litra a, dvs. hvis han selv skulle bruge ejendommen.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler