Ophør af fuld skattepligt – bibeholdelse af sommerhus i Danmark – personlig ret til helårsbeboelse – SKM2011.153.SR. ©

Skatterådet fandt ikke grundlag for at bekræfte, at fuld skattepligt til Danmark for en skatteyder ophørte ved fraflytning til Spanien, da skatteyderen ejede et sommerhus, som han efter planlovens § 41 havde en personlig ret til at bebo hele året.

Se efterfølgende artikel fra 28. februar 2017: Subjektiv skattepligt – udkast til styresignal om sommerhuse, som pensionister efter planloven kan anvende som bolig hele året.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler