Strukturerede fordringer i virksomhedsskatteordningen©

I en tid med negative renter kan det ofte være et problem for virksomhedsejere, der anvender virksomhedsskatteordningen, at få placeret overskudslikviditet på acceptable vilkår, bl.a. som følge af snævre grænser for udlån mv. fra virksomhedsskatteordningen.

En afgørelse fra Skatterådet, SKM2020.241.SR, fra 25. maj 2020 åbner nye muligheder for alternative placeringer af overskydende likviditet.

Se også artiklen nedenfor, “Udlån fra virksomhedsskatteordningen – investering i erhvervsobligationer©”, hvor Landsskatteretten ved kendelsen, SKM2018.647.LSR anerkendte, at der kunne investeres i erhvevsobligationer.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler