Skatteproces – syn og skøn – omkostningsgodtgørelse – skatteankenævns afvisning af at meddele tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse til syn og skøn vedrørende værdiansættelse af fast ejendom tilsidesat af Landsskatteretten ved kendelse af 4/7 2013, jr. nr. 12-0191406 ©

Landsskatteretten meddelte ved en kendelse af 4/7 2013 tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse vedrørende udgifter til et syn og skøn om fordeling af afståelsessummen for en blandet benyttet ejendom under sagens behandling ved et skatteankenævn.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler