Omkostningsgodtgørelse – kreditorbeskyttelse – udbetaling til konkursbo – SKM2014.539.BR ©

Københavns Byret tiltrådte ved en dom af 6/6 2014, at et selskab under konkurs ikke havde krav på omkostningsgodtgørelse ud over de acontoudbetalinger af godtgørelse, som havde fundet sted inden selskabets konkurs. Selskabets påstand om, at selskabet kunne transportere kravet på omkostningsgodtgørelse til den sagkyndige blev ikke taget til følge.

Vis hele artiklen