Skat af kursgevinster på gæld, herunder omprioritering©

Boligejere med lavtforrentede obligationslån har siden årsskiftet kunnet opnå betydelige gevinster ved en omprioritering til højere forrentede boliglån.

De skattemæssige forhold ved omlægning af gæld er genstanden for nærværende artikel.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler