Parcelhusreglen – udlejning af parcelhuset til virksomhed med henblik på anvendelse for én, psykisk syg bruger – mulighed for skattefrit salg – SKM2013.75.SR ©

Skatterådets fandt ved et bindende svar ref. i SKM2013.75.SR, at udlejning af en bolig gennem en privat virksomhed, der opererede på socialområdet, med henblik på anvendelse for én, psykisk syg bruger, ikke var til hinder for et senere skattefrit salg af ejendommen efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 (parcelhusreglen).

Vis hele artiklen