Når familien flytter ind – beskatning af udlejer©

Ved forældrekøb og andre tilfælde, hvor en skatteyder udlåner eller udlejer en selvstændig bolig til en nærtstående, skal udlejeren beskattes af en leje svarende til markedslejen for boligen. Det gælder, selv om lejeren, f.eks. et barn, kun betaler en mindre eller måske slet ingen leje.

Er der derimod tale om værelser i egen bolig, kan sagen stille sig anderledes.

I artiklen omtales den situation, hvor familien så at sige flytter ind hos et familiemedlem.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler