Bred politisk aftale om deleøkonomi©

Deleøkonomi – og måske især de skattemæssige regler for deleøkonomi -har de senere år påkaldt sig stor interesse. I sidste uge blev indgået en bred politisk aftale om de fremtidige skatteregler for korttidsudlejning af en række private aktiver, herunder i første række helårsboliger, sommerhuse, biler og både. Herefter indgik Skat en samarbejdsaftale med Airbnb om automatisk indberetning af Airbnb-brugeres lejeindtægter til Skat.

Artiklen omhandler blandt andet udlejning af bil, båd, campingvogn, auto-camper og camplet, værelser, sommerhuse, nye regler om udlejning helårsboliger samt fremleje af lejlighed.