Forsikringer – hvem er nærmeste pårørende?©

Højesteret afsagde den 3. september 2020 en dom, som i nogle tilfælde kan få vidtrækkende betydning for fordelingen af en forsikrings- eller pensionsudbetaling mellem de efterladte ved dødsfald.

Højesterets afgørelse drejer sig om tilfælde, hvor forsikringstageren ikke aktivt havde truffet beslutning om, hvorvidt det er en samlever eller børn, der skal anses som begunstiget og modtage en forsikringssum ved dødsfald.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler