Beskatning ved arbejdsudleje – arbejde på planteskole©

Højesteret konkluderede i en dom fra november 2021, ref. i SKM2021.639H, at en planteskoles brug af udenlandske specialister til podning af bl.a. roser skulle anses som arbejdsudleje – og altså ikke køb af specialistbistand hos en udenlandsk virksomhed.

Planteskoleejeren skulle derfor indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af de udenlandske specialisters løn for arbejde i forbindelse med podningen, selv om specialisterne var ansat ved og blev aflønnet af den udenlandske virksomhed.

Afgørelsen giver i mange tilfælde anledning til overvejelser om, hvorvidt der er risiko for at blive afkrævet manglende afregnede A-skatter for en årrække bagud – og undertiden med en konkurs som konsekvens.

Vis hele artiklen