Arbejdsudleje – ny praksis fra SKAT ©

Sager om arbejdsudleje har givet anledning til en lang række henvendelser til SKAT, og herunder særligt anmodninger om bindende svar. SKAT har derfor den 20. juni 2014 udsendt en meddelelse – et såkaldt ”styresignal” – om beskatning ved arbejdsudleje med henblik på at klargøre reglerne. Efter denne meddelelse vil det fremover i højere grad blive anerkendt, at danske virksomheder kan benytte udenlandsk arbejdskraft, uden at de udenlandske arbejdstagere skal svare skat til Danmark.

Vis hele artiklen