Arbejdsudleje eller entreprisekontrakt ved brug af udenlandsk arbejdskraft©

Efter en bølge af afgørelser fra Skatterådet i 2013 og sidenhen flere domstolsafgørelser om afgrænsningen mellem arbejdsudleje og entrepriseforhold, synes disse sager igen at dukke op – formentlig fordi særligt landbrug og gartnerier med stigende beskæftigelse søger at få opgaver løst ved at an-vende udenlandsk arbejdskraft.

Som det fremgår af artiklen, vil det kunne være ødelæggende for en erhvervsdrivendes økonomi, hvis Skattestyrelsen når frem til, at der er tale om arbejdsudleje. Det er følgelig vigtigt, at landmanden eller gartneren indretter sig efter de regler, der gælder for entrepriseforhold.

Vis hele artiklen