Virksomhedsskatteordningen – Udlejning af fast ejendom – rentabilitetskravet og intensitetskravet – SKM2017.282.LSR ©

Landsskatterettens fandt ved kendelse af 14/3 2017, at en virksomhed med udlejning af en fast ejendom måtte anses som erhvervsmæssig. Ejendommen kunne følgelig indgå i virksomhedsordningen, ligesom underskud ved drift af ejendommen var fradragsberettiget.

Da skatteyderen ikke var næringsdrivende med fast ejendom, kunne den del af ejendommen, der efter erhvervelsen var udstykket til grunde, som ikke var udlejet, ikke indgå i virksomhedsskatteordningen, og skulle følgelig anses for overført til skatteyderens privatøkonomi.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler