Flere sommerhuse – erhvervsmæssig udlejning – Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. ©

Ved en kendelse af 23/4 2014 fandt Landsskatteretten ikke grundlag for at anse ét af flere sommerhuse for erhvervsmæssigt anvendt. Indkomst fra udlejningen ansås følgelig for omfattet af ligningslovens § 15 O på lige fod med selvangivet indkomst fra udlejning af yderligere to sommerhuse. Tilsvarende gjaldt for indkomst fra udlejning af en beboelsesejendom i landzone indeholdende to ferielejligheder, som skatteyderen ejede i sameje med sine børn.

Vis hele artiklen