Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse i familieforhold©

Ved en kendelse af 16/5 2007 fandt Landsskatteretten, at en fader kunne overdrage en ejerlejlighed til sin datter til den offentlige vurdering minus 15 pct., uanset at lejligheden var købt af tredjemand blot et år tidligere til en markant højere pris.

Se senest artikel af 19/5 2020 om kommende
Nye regler om værdiansættelse af fast ejendom ved generationsskifte

Vis hele artiklen