Underskudsbegrænsning ved akkord – betinget aftale – Akkord betinget af afdragsordning – konsekvenserne af at betingelserne ikke opfyldes – VL1999.B-3003-97, TfS 1999, 255©

Vestre Landsret har ved dom af 25/1 1999 fastslået, at retten til at fremføre et skattemæssigt underskud fra akkordåret og forudgående indkomstår ikke genindtræder ved misligholdelse af en betinget frivillig akkord, selv om ak-kordantens gæld som følge af misligholdelsen består i fuldt omfang. Dom-men medfører, at skyldnere med et fremførbart underskud inden for det mu-liges rammer altid bør vælge en tvangsakkord frem for en betinget, frivillig akkord.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler