Udkast til styresignal om genoptagelse som følge af Højesterets kendelse SKM2021.267.HR

Udkast til styresignal om genoptagelse som følge af Højesterets kendelse SKM2021.267.HR vedrørende særlige omstændigheder ved overdragelse af en udlejningsejendom i et dødsbo efter 15 pct.-reglen i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982.

Se også nedenfor henvisning til:
Udkast til styresignal vedrørende 15 pct.- reglen, særligt hvornår der foreligger særlige omstændigheder

Vis hele artiklen