Udkast til nye regler om skattepligt ved tilflytning©

Skatteministeriet har den 23. februar 2018 offentliggjort et lovudkast af stor interesse for de mange udlandsdanskere og udlændinge, der bor i udlandet, men færdes i Danmark.

I lovudkastet foreslås en ændring af de centrale regler om, hvornår en person bliver skattepligtig til Danmark ved tilflytning. Der er tale om markante ændringer, der på forskellig vis kan få stor betydning for de berørte personer.

Nærværende artikel vil blive fulgt op med en artikel særligt vedrørende pensionister og sommerhuse.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler