Skatteforvaltningslovens § 55, stk. 1, nr. 1 – omkostningsgodtgørelse ved genoptagelse efter medhold ved klage over afslag på genoptagelse – SKM2011.827.ØLR ©

Østre Landsret fandt ved en dom af 2/12 2011, at en andelsboligforenings udgifter til sagkyndig bistand til behandling af en sag ved vurderingsmyndighederne som 1. instans, efter at foreningen ved Landsskatteretten havde opnået medhold i et krav om genoptagelse af vurderingen for foreningens ejendom, ikke gav grundlag for udbetaling af omkostningsgodtgørelse.

Vis hele artiklen