Rette indkomstmodtager – omgørelse – Vestre Landsrets dom af 19/11 2009, VL B-2466-08, jf. tidligere TfS 2009, 441 BR. ©

Vestre Landsret meddelte ved en dom af 19/11 2009 tilladelse til omgørelse i en sag om rette indkomstmodtager. Efter at SKAT i de senere år har lagt afstand til omgørelse i sager om rette indkomstmodtager, er det med landsretsdommen fastslået, at omgørelse fortsat kan være en relevant løsningsmulighed i disse sager.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler