Retssikkerhedspakke V – kommentarer til udvalgte emner©

Retssikkerhed har stedse været en af skatteministerens mærkesager. Siden skatteministerens tiltrædelse i 2015 er udarbejdet ikke mindre end 4 retssikkerhedspakker.

Den 12. april 2019 offentliggjorde skatteministeren endnu et udspil til styrkelse af borgernes retssikkerhed med Retssikkerhedspakke V. Et initiativ til opgør med urimelige skatteregler.

Udvalgte dele af Retssikkerhedspakke V vil blive omtalt og kommenteret i det følgende, herunder tillige med bemærkninger om forhold, som måske er – eller i hvert fald efter vor opfattelse – bør omfattes af et kommende lovgivningsinitiativ.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler