Om skatteyderens ”bevis” for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen – TfS 2011, 28 Ø ©

Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke var fradrag for tab ved afståelse af aktier ejet i mere end 3 år, men som var afnoteret før 3 års ejertid, idet skatteyderen ikke havde ”bevist, at myndighedernes fortolkning ikke er korrekt.” En dom, hvis præmisser ikke bidrager til retssikkerhed.

Vis hele artiklen