Personskattelovens § 13 a – betinget akkord – tidspunkt for begrænsning af skattemæssige underskud – SKM2015.435.SR ©

Skatterådet meddelte ved et bindende svar af 28/4 2015, ref. i SKM2015.435.SR, at en forudsætning for gældseftergivelse som led i en akkord om en højere dividende baseret på senere konstaterede værdistigninger i akkordperioden ikke indebar, at tidspunktet for begrænsning af skattemæssige underskud blev udskudt.

Vis hele artiklen