Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat ©

Midt i november indgik blå blok sammen med Socialdemokratiet og Radi-kale Venstre en aftale om et nyt vurderingssystem.

Regeringen fremsatte herefter d. 22. november 2016 et lovforslag, der bl.a. skal udmønte den del af aftalen, der drejer sig om forlængelse af de eksisterende vurderinger. Med lovforslaget etableres en standby-situation, indtil det ny vurderingssystem tages i anvendelse.

Med et yderligere lovforslag fra 14. december 2016 er det tanken at fastfryse grundskylden til det hidtidige niveau for alle ejendomme i 2017.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler