Udlodning fra andelsboligforening – tilbagebetalt ejendomsskat – skattepligt for medlemmerne – SKM2014.613.LSR ©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 17/6 2014, at en tilbagebetaling til medlemmerne i en andelsboligforening af for meget betalt ejendomsskat, som foreningen havde fået tilbage fra SKAT efter en klagesag, måtte anses som en skattepligtig udlodning til medlemmerne. Det samme ville gælde, hvis tilbagebetalingen fandt sted i form af en umiddelbar henførbar reduktion af medlemmernes månedlige boligafgift. Landsskatteretten afviste samtidig at forholde sig til en supplerende tilkendegivelse fra SKAT om de skattemæssige konsekvenser for medlemskredsen ved en indirekte tilbagebetaling ved anvendelse af det tilbagebetalte beløb til betaling af foreningens udgifter.

Vis hele artiklen